TIN TỨC

Khu di tích Yên Tử thông báo tạm dừng đón khách tham quan.

Thực hiện công điện số 07/CĐ_UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh "V/v triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid_19". Khu di tích Yên Tử thông báo tạm dừng đón khách tham quan.

Đây là hành động thiết thực, quyết liệt góp phần chung tay cùng cả nước đẩy lùi bệnh dịch.