STT  
1 1671/QĐ-TTg 26/09/2011 Thành lập khu rừng quốc gia Yên Tử và dự án đầu tư khu rừng quốc gia Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh Còn Chi tiết
2 15-VH/QĐ 13/03/1974 Về việc xếp hạng di tích lịch sử và văn hoá đợt III Còn Chi tiết
3 211/BC 17/05/2016 Tổng kết công tác tổ chức Hội Xuân Yên Tử năm 2016 Còn Chi tiết
4 161/TC 15/12/2014 Kế hoạch tổ chức lễ khai mạc Hôi xuân và nhiệm vụ đón tiếp khách thăm quan Yên Tử 2015 Còn Chi tiết