Thư viện hình ảnh -
Loading...
An error occurred while processing the template.
Expression art_first.titleEn is undefined on line 33, column 22 in 10155#10195#731427.
1<style> 
2  .article-image{ 
3    display: block; 
4    margin: 0 auto; 
5
6  .catalogue-image { 
7    padding: 2px 2px 0 0; 
8    margin: 5px 0px 0 0; 
9
10  .relate-article{ 
11    padding: 6px 0px; 
12
13  .aui .article-title b { 
14    font-size: 16px; 
15    color: #c13207; 
16
17</style> 
18<#assign liferay_portlet = taglibLiferayHash["/WEB-INF/tld/liferay-portlet-ext.tld"] /> 
19<@liferay_portlet.renderURL plid=plid_attr var="urlArtFirst" portletName=portletid_attr > 
20  <@liferay_portlet.param name="option" value="2"/> 
21  <@liferay_portlet.param name="catId" value="${catId}"/> 
22  <@liferay_portlet.param name="articleid" value="${art_first.articleid}"/> 
23</@liferay_portlet.renderURL> 
24 
25<div class="row-fluid"> 
26  <div class="span12"> 
27    <a href="${urlArtFirst}"> 
28     
29     
30    <img class="article-image" src="${urlImage}/${art_first.imagename}"/> 
31    <p class="article-title"> 
32      <#if languageId == lang_EN>							 
33        <b>${art_first.titleEn}</b> 
34      <#else> 
35        <b>${art_first.titleVn}</b> 
36      </#if> 
37    </p> 
38    </a> 
39    <p class="info" style="display: none"> 
40      <input type="hidden" id="${portletNamespace}title_custom" value="${summaryContentArticleFirst}"/> 
41      <span id="${portletNamespace}title_custom_value"></span> 
42    </p> 
43  </div> 
44</div> 
45<div class="row-fluid"> 
46  <#if entries?has_content> 
47    <#assign x = 0> 
48    <#list entries as art> 
49      <@liferay_portlet.renderURL plid=plid_attr var="urlArt" portletName=portletid_attr > 
50        <@liferay_portlet.param name="option" value="2"/> 
51        <@liferay_portlet.param name="catId" value="${catId}"/> 
52        <@liferay_portlet.param name="articleid" value="${art.articleid}"/> 
53      </@liferay_portlet.renderURL> 
54      <a href="${urlArt}"> 
55        <div class="row-fluid"> 
56          <div class="span2 catalogue-image"> 
57            <img src="${urlImage}/${art.imagename}" alt="" /> 
58          </div> 
59          <div class="span10 relate-article"> 
60            <#if languageId == lang_EN>							 
61              ${art.titleEn} 
62            <#else> 
63              ${art.titleVn} 
64            </#if> 
65          </div> 
66        </div> 
67      </a> 
68      <#assign x = x + 1> 
69    </#list> 
70  </#if> 
71</div> 
An error occurred while processing the template.
Expression art.titleEn is undefined on line 54, column 27 in 10155#10195#727811.
1<style> 
2  .aui .article-title a{ 
3    font-size: 16px; 
4    color: #009ae5; 
5
6  .aui .tin-da-dang{ 
7    font-size: 15px; 
8    font-weight: bold; 
9    color: #009ae5; 
10    text-decoration: underline; 
11
12  .aui .top-10{ 
13    margin-top: 10px; 
14
15  .aui a{ 
16    color: #555; 
17
18  .aui a:hover{ 
19    color: #009ae5; 
20    text-decoration: none; 
21
22  .span-first-image{ 
23	  padding: 0px 5px; 
24
25  .article-catalogue-2{ 
26    color: red; 
27
28  .catalogue-title{ 
29    display: ${displayTitle}; 
30    text-align: center !important; 
31    color: #fff !important; 
32    font-size: 15px !important; 
33    padding-left: 20px; 
34     background: url("/documents/634267/637602/coso-bg+%281%29.gif/8eb846ff-8b42-4f51-ad53-b4c09b6e18ac?t=1477544067587") no-repeat; 
35  height: 24px; 
36
37  #column-3 {border: dashed #dedede 1px;} 
38</style> 
39<#assign liferay_portlet = taglibLiferayHash["/WEB-INF/tld/liferay-portlet-ext.tld"] /> 
40<h4 class="catalogue-title">${catalogueTitle}</h4> 
41<div class="row-fluid">   
42  <div class="span12">  
43    <ul class="article-catalogue-2"> 
44    <#if entries?has_content> 
45      <#list entries as art> 
46        <@liferay_portlet.renderURL plid=plid_attr var="urlArt" portletName=portletid_attr > 
47          <@liferay_portlet.param name="option" value="1"/> 
48          <@liferay_portlet.param name="catId" value="${catId}"/> 
49          <@liferay_portlet.param name="articleid" value="${art.articleid}"/> 
50        </@liferay_portlet.renderURL> 
51        <li> 
52          <a href="${urlArt}"> 
53          <#if languageId == lang_EN> 
54            ${art.titleEn} 
55          <#else> 
56            ${art.titleVn} 
57          </#if> 
58          </a> 
59        </li> 
60      </#list> 
61    </#if> 
62    </ul> 
63  </div> 
64</div> 

CÁC DI TÍCH THẮNG CẢNH

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BẢO TƯỢNG PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG

 
 
 

Tổng số lượt truy cập 20.887.274
Trong ngày 41156
Số người online 210

CÁC DỊCH VỤ YÊNTỬ

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BAN QUẢN LÝ DI TÍCH VÀ RỪNG QUỐC GIA YÊN TỬ


Giấy phép hoạt động số 06/ GPTTĐT_ STTTT ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Sở TTTT tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan chủ quản: Bản quản lý Yên Tử
Địa chỉ: Dốc đỏ, P.Phương Đông, TP.Uông Bí, T.Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm: Ông Lê Tiến Dũng         Trưởng ban

Điện thoại: 02033 854 153                  Fax: 02033 854 153

Email: bqlyentu@gmail.com              Website: http://banquanlyyentu.vn

 

Ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Thiết kế bởi: Viện Công Nghệ Viễn Thông Email: info@vnitt.ac.cn | Điện thoại: 08.39972030