TIN TỨC

Thông tin báo chí về thu phí tham quan Yên Tử và thu phí tham quan đối với du khách đi đến Yên Tử từ phía Bắc Giang

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ UÔNG BÍ

THÔNG TIN BÁO CHÍ

Về thu phí tham quan Yên Tử và thu phí tham quan đối với du khách đi đến Yên Tử từ phía Bắc Giang

Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ, đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc kịp thời thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong thời gian qua.

Hiện một số cơ quan báo chí phản ảnh về việc thu phí tham quan khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử đối với khách đến từ phía Tây Yên Tử, để các cơ quan báo chí biết phản ánh về việc thu phí thăm quan khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Yên Tử một các khách quan, Uỷ ban nhân dân Thành phố xin trân trọng thông tin như sau:

          Thực hiện Nghị quyết số 88/2017/NQ-HĐND, ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND, ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh về việc quy định thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh theo Luật Phí và lệ phí, Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí đã triển khai thu phí tham quan danh lam thắng cảnh Khu Di tích và rừng quốc gia Yên Tử từ ngày 01/01/2018

1. Mục tiêu thu phí tham quan danh lam thắng cảnh Khu Di tích và rừng Quốc gia Yên Tử

Di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử là di tích cấp quốc gia được Nhà nước công nhận năm 1974. Đến năm 2012 được Thủ tướng Chính phủ công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Yên Tử gắn liền với cuộc đời và tên tuổi, sự nghiệp của Phật Hoàng Trần Nhân Tông và Thiền phái Trúc Lâm, là Trung tâm Phật giáo của Việt Nam.

Trong những năm qua, việc trùng tu, tôn tạo di tích đã được Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành đặc biệt quan tâm, song do số lượng các hạng mục trong quần thể di tích rất lớn, nhiều công trình di tích đã bị xuống cấp hoặc chỉ còn là phế tích, đòi hỏi cần được duy tu, bảo dưỡng, tôn tạo, nâng cấp và quản lý thường xuyên. Tuy nhiên, do nguồn ngân sách nhà nước có hạn; hơn nữa nguồn thu từ tiền công đức, tiền giọt dầu của du khách đến với Yên Tử đều do Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh trực tiếp quản lý và sử dụng, chưa được sử dụng vào việc đầu tư tôn tạo di tích, danh lam thắng cảnh Yên Tử (trừ việc tôn tạo chùa Đồng, Bảo tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông).

Những năm gần đây, lượng khách về Yên Tử ngày một tăng, bình quân hằng năm đón tiếp trên 1,5 triệu lượt khách, đòi hỏi phải tăng cường quản lý Nhà nước đối với các hoạt động như: tham quan, vãng cảnh, quản lý văn hoá, quản lý dịch vụ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, phòng chống cháy rừng, cứu hộ cứu nạn, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, tổ chức và quản lý lễ hội, trùng tu tôn tạo và đầu tư hạ tầng khu di tích... Nhu cầu về kinh phí quản lý và tổ chức các hoạt động ngày càng lớn, trong khi đó, ngân sách Nhà nước chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu chi thường xuyên cho hoạt động của Ban quản lý di tích và chi cho các nhiệm vụ khác.

Để tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đồng thời góp phần bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị của danh lam thắng cảnh, di tích và rừng Quốc gia Yên Tử; nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ và bảo hiểm cho con người, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của du khách, trên cơ sở các quy định của Chính phủ, với sự nhất trí thông qua của 100% đại biểu có mặt, ngày 13/12/2017, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 88/2017/NQ-HĐND quy định thu phí đối với khách tham quan danh lam thắng cảnh Khu Di tích Yên Tử.

2. Quá trình quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của du khách (kể cả khách trong nước và nước ngoài)

- Trước năm 2007, theo Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 05/8/1999 của UBND tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý Di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử là đơn vị sự nghiệp có thu, tự trang trải kinh phí hoạt động. Một trong các nguồn thu Ban trực tiếp thu, quản lý là thu phí tham quan, vãng cảnh Yên Tử. Việc thu phí tham quan thắng cảnh Yên Tử đã được thực hiện theo các giai đoạn như sau:

+ Giai đoạn 1986 - 1991: thu từ 300 - 500 đồng/người/lượt;

+ Năm 1992: thu 1.000 đồng/người/lượt;

+ Năm 1993 - 1994: là 2.000 đồng/người/lượt;

+ Giai đoạn 1995 - 1996: thu 5.000 đồng/người/lượt.

Thời gian này, các khoản thu đều giao cho Ban quản lý di tích Yên Tử thu, quản lý, sử dụng để đảm bảo hoạt động của bộ máy và trùng tu, tôn tạo các di tích...

- Từ năm 2007 đến 2017, do yêu cầu đầu tư, tôn tạo Chùa Đồng và xây dựng Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông, tỉnh Quảng Ninh cho thành lập Ban quản lý tôn tạo Chùa Đồng và xây dựng tượng Phật hoàng thuộc Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh; chuyển nhiệm vụ thu, quản lý và sử dụng nguồn tiền công đức, giọt dầu cho Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, đồng thời, tạm dừng việc thu phí thăm quan, vãng cảnh tại khu di tích và danh thắng Yên Tử. Đến nay Ban quản lý đầu tư, tôn tạo Chùa Đồng và xây dựng

Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông thuộc Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành hoàn thành vai trò quản lý, đầu tư, tôn tạo theo chức năng, nhiệm vụ do Tỉnh giao.

Trong thời gian từ 2007 đến 2017, nguồn tiền công đức, giọt dầu được Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh quản lý để tập trung đầu tư, tôn tạo Chùa Đồng và xây dựng Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông; còn lại các hạng mục khác về đầu tư xây dựng, tôn tạo tại khu di tích và rừng Quốc gia Yên Tử, duy trì hoạt động của bộ máy Ban quản lý di tích và rừng Quốc gia Yên Tử đều do ngân sách nhà nước đầu tư, cho nên kinh phí tổ chức lễ hội, trùng tu, tôn tạo các di tích cũng bị hạn chế.

3. Thực hiện Nghị quyết số 88/2017/NQ-HĐND quy định thu phí đối với khách tham quan danh lam thắng cảnh Khu Di tích Yên Tử.

3.1. Cơ sở tái thu phí tham quan danh lam thắng cảnh Di tích Yên Tử

a. Cơ sở pháp lý

- Căn cứ quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Luật về phí và lệ phí thì khoản thu phí thăm quan, vãng cảnh khu di tích, danh lam thắng cảnh và rừng quốc gia Yên Tử là một khoản thu của ngân sách nhà nước.

- Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

- Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 26/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu Rừng quốc gia Yên Tử và Dự án đầu tư khu Rừng Quốc gia Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh;

 - Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 27/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc xếp hạng di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử là di tích quốc gia đặc biệt;

- Quyết định số 334/QĐ-TTg ngày 18/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án mở rộng và phát triển Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử;

- Trên cơ sở quy định của pháp luật tại các văn bản nêu trên và thực tế hiện nay Ban đầu tư tôn tạo Chùa Đồng và xây dựng Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông thuộc Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành nhiệm vụ, thành phố Uông Bí đã phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh xây dựng Đề án tái thu phí tham quan, vãng cảnh khu di tích, danh lam thắng cảnh và rừng quốc gia Yên Tử; đồng thời tổ chức nhiều cuộc họp lấy ý kiến tham gia của các ngành, các cấp có liên quan để thống nhất phương án trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tháng 7/2017 của HĐND tỉnh (Khóa XIII). Tại kỳ họp đã có 100% đại biểu nhất trí thông qua đề án và ban hành Nghị quyết số 88/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ngày 13/12/2017 về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh về việc quy định thu phí, lệ phí trong đó có nội dung thu phí tham quan, vãng cảnh khu di tích, danh lam thắng cảnh và rừng quốc gia Yên Tử.

b. Cơ sở thực tiễn

- Hiện nay, trên địa bàn cả nước có hàng ngàn khu di tích, đền, chùa và danh lam thắng cảnh có quy mô khác nhau đang được pháp luật cho phép thu phí để duy trì hoạt động của bộ máy quản lý, trùng tu, tôn tạo các hạng mục, nâng cao chất lượng phục vụ du khách; đồng thời có đóng góp một phần cho ngân sách của địa phương như: (Di tích Chùa Hương, chùa Bái Đính,Côn Sơn - Kiếp Bạc, vườn Quốc gia Cát Tiên, rừng Quốc gia Cúc Phương....); mặt khác, một số nước trên thế giới như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... hiện nay cũng đang tổ chức thu phí thăm quan các di tích và danh lam thắng cảnh đối với du khách đến thăm quan.

3.2. Đối tượng nộp phí: Từ căn cứ pháp lý và thực tiễn nêu trên, HĐND tỉnh đã xác định đối tượng thu phí là khách tham quan danh lam thắng cảnh Khu di tích Yên Tử, thắng cảnh Rừng quốc gia Yên Tử không phân biệt du khách đi từ hướng nào khi đến khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử (cả khách trong ước và nước ngoài).

3.3. Mức thu phí tham quan:

- Người lớn: 40.000 đồng/lần/người.

- Trẻ em cao trên 1,2 m: 20.000đ/lần/người (từ 7 tuổi đến 16 tuổi).

3.4. Các trường hợp được miễn phí tham quan di tích gồm:

- Trẻ em có chiều cao dưới 1,2 m (hoặc trẻ em dưới 7 tuổi).

- Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng theo qui định tại Điều 11, Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật, phải có giấy chứng nhận khuyết tật của cấp có thẩm quyền.

- Những người hoạt động trực tiếp trong lĩnh vực Phật giáo được Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp “chứng điệp thọ giới” và đại biểu Phật giáo được Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp thẻ đại biểu tại các kỳ Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc, Đại hội đại biểu Phật giáo Liên hợp quốc-VESAK.

3.5. Các trường hợp được giảm 50% phí tham quan, gồm:

- Các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa qui định tại Điều 2, Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa, phải có chứng nhận của cấp có thẩm quyền.

- Người cao tuổi theo Qui định tại Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/1/2011 của Chính phủ Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi, phải có chứng nhận của Hội người cao tuổi theo quy định.

Trường hợp đối tượng thuộc diện hưởng từ hai chính sách giảm phí trở lên thì chỉ được áp dụng 1 mức giảm 50%.

4. Hình thức, địa điểm bán vé và soát vé tham quan

- Có 02 loại vé: Vé tham quan tích hợp với vé cáp treo dành cho du khách đi cáp treo; Vé tham quan dành cho du khách đi bộ.

- Để tạo thuận lợi cho du khách, Ban Quản lý di tích và Rừng quốc gia Yên Tử bố trí các điểm bán vé và soát vé phù hợp khi du khách về tham quan, vãng cảnh tại Khu di tích Yên Tử.

- Để việc triển khai thu phí tham quan đảm bảo đầy đủ, đúng quy định, UBND thành phố Uông Bí đã xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi việc thu phí đến du khách, đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực... Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thu phí cũng sẽ được đặc biệt quan tâm. Trong đó, thành phố bổ sung trang thiết bị hiện đại như: máy vi tính, máy POS quẹt thẻ tín dụng, hệ thống camera kiểm soát việc bán, soát vé tham quan và công cụ hỗ trợ khác phục vụ công tác an ninh...

5. Quản lý và sử dụng khoản thu phí tham quan, vãng cảnh danh lam thắng cảnh và rừng Quốc gia Yên Tử theo Nghị quyết số 88/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

- Chi 20% tổng số thu để đảm bảo đảm bảo hoạt động chi thường xuyên cho hoạt động của tổ chức bộ máy Ban quản lý di tích và rừng Quốc gia Yên Tử và các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

- 80% còn lại, nộp ngân sách Nhà nước để bổ sung nguồn lực cho Thành phố Uông Bí thực hiện một số nhiệm vụ đầu tư và quản lý Danh thắng Yên Tử, gồm: Quản lý, tổ chức lễ hội; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; an toàn vệ sinh thực phẩm; cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường; tuyên truyền, quảng bá; tu bổ, bảo dưỡng, sửa chữa các di tích, công trình hạ tầng; phục vụ nghiên cứu khoa học; đào tạo, nâng cao trình độ và tổ chức bộ máy quản lý; chi đầu tư xây dựng, trùng tu, tôn tạo Danh lam thắng cảnh Yên Tử và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

6. Việc thu phí tham quan đối với khách từ hướng Tây Yên Tử lên chùa Đồng

Việc thực hiện thu phí theo đúng Nghị quyết số 88/2017-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định thu phí lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh theo Luật phí và lệ phí đối với khách tham quan danh lam thắng cảnh khu di tích Yên Tử kể từ ngày 01/01/2018. Từ căn cứ pháp lý và thực tiễn nêu trên, HĐND tỉnh đã xác định đối tượng thu phí là khách tham quan danh lam thắng cảnh Khu di tích Yên Tử, thắng cảnh Rừng quốc gia Yên Tử không phân biệt du khách đi từ hướng nào khi đến khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử cả khách trong nước và nước ngoài.

Du khách khi đến Yên Tử phải có nghĩa vụ thực hiện đóng góp phí tham quan theo quy định và có quyền đi hết hoặc không đi hết các chùa thuộc phía Đông Yên Tử. Mọi du khách khi đi từ phía Bắc Giang sang khu di tích Yên Tử hay chỉ đi đến chùa Đồng thuộc khu di tích Yên Tử địa phương cũng vẫn phải có trách nhiệm đảm bảo vệ sinh môi trường, bảo hiểm con người, ANTT, PCCN, Y tế, Cứu hộ cứu nạn…

Hiện nay du khách trong nước và kể cả khách quốc tế khi đến tham quan tại Khu di tích và danh thắng Yên Tử (từ phía Đông Yên Tử) đều phải mua vé tham quan theo mức giá HĐND tỉnh Quảng Ninh quy định dù nhiều du khách chỉ đi đến chùa Hoa Yên quay lại, nếu mức phí tham quan chia nhỏ sẽ không đảm bảo sự công bằng.

7. Hoạt động báo chí, cung cấp thông tin

Thông tin chi tiết được đăng tải tại: Cổng thông tin điện tử thành phố Uông Bí:http://www.quangninh.gov.vn/donvi/TPUôngBí/Trang/Default.aspx; website:www.uongbi.gov.vn; fanpage:https://www.facebook.com/DDCIUONGBI/

Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí trân trọng đề nghị các cơ quan Thông tấn báo chí đồng hành, ủng hộ, quan tâm đưa tin, phản ánh quá trình thành phố triển khai thu phí tham quan danh lam thắng cảnh Khu Di tích Yên Tử, tuyên truyền du khách thực hiện quy định, góp phần bảo tồn, tôn tạo và ngày càng phát huy các giá trị độc đáo của Khu di tích.

Trân trọng cảm ơn!

Mọi thông tin xin liên hệ:

Ông: Lê Tiến Dũng, Trưởng Ban quản lý di tích và rừng Quốc gia Yên Tử, Số điện thoại: 0912.300.679. 

In bài viết    Quay lại
Các tin đã đăng
 

DANH MỤC

WEBSITE SỞ NGÀNH

SỐ LƯỢT TRUY CẬP SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập 4.504.017
Trong ngày 1204
Số người online 10

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BAN QUẢN LÝ DI TÍCH VÀ RỪNG QUỐC GIA YÊN TỬ


Giấy phép hoạt động số 06/ GPTTĐT_ STTTT ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Sở TTTT tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan chủ quản: Bản quản lý Yên Tử
Địa chỉ: Dốc đỏ, P.Phương Đông, TP.Uông Bí, T.Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm: Ông Lê Tiến Dũng         Trưởng ban

Điện thoại: 02033 854 153                  Fax: 02033 854 153

Email: bqlyentu@gmail.com              Website: http://banquanlyyentu.vn

 

Ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Thiết kế bởi: Viện Công Nghệ Viễn Thông Email: info@vnitt.ac.cn | Điện thoại: 08.39972030